Halimbawa ng paglilipat wikaalimbawa ng paglilipat wika.


Halimbawa ng paglilipat wikaalimbawa ng paglilipat wika

Halimbawa ng paglilipat wikaalimbawa ng paglilipat wika. 8 Nob 2017 . Sa paggamit ng pagpapalit-saklaw (sinekdoki, sinekdoke, o synecdoche), binabanggit ang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan at maaaring isang tao ang kumakatawan sa isang grupo. Halimbawa: Ayaw kong makitang nakatungtong ang iyong paa sa aking pamamahay. Ito ay halimbawa ng . 10 Peb 2013 . Halimbawa:1. Si Prince Charles ang magmamana ng korona ng Ingglatera.2. Apat na bote ang nawawala sa itinago niyang kahon.3. Matatamis na ngiti ang naging bunga ng kanyang kabayanihan. 6. Tandaan:•Itoy pagpapalit ng katawagan ng mga bagay namagkakaugnay, hindi sa kahambingan kundi . at Paglilipat Wika (tayutay). Skip carousel. carousel previouscarousel next. TAYUTAY · Simili o Pagtutulad · Mga Tayutay · Ilan sa mga Tayutay · halimbawa ng mga tayutay sa tula · Mga Tayutay · TAYUTAY PROJECT KO PILIPINO · Mga Tayutay o Mga Salitang a · MGA PATALINGHAGANG PAGPAPAHAYAG O TAYUTAY. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo . 28 Hun 2014 . Halimbawa : a. Kay kinis ng mukha mong butas-butas sa kapipisil mo ng mga taghiyawat. b. Talaga palang masipag ka, wala kang ginawa kundi matulog maghapon. 13. 6. Paglilipat-wika Ito ay gumagamit ng pang-uri upang bigyang paglalarawan ang bagay. 14. Halimbawa : a. Ang matalinong pluma ni .

Com

Halimbawa ng paglilipat wikaalimbawa ng paglilipat wika.